Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na termomodernizację - etap I - PKS.1.2021

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.

Niedyszyna 40, 97- 400 Bełchatów

Adres do korespondencji:

ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów

woj. łódzkie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM ART. 275 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dla realizacji projektu współfinansowanego ze środków finansowych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

„Termomodernizacja budynku Stacji Obsługi Autobusów na terenie bazy PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. – etap I”

 

Nr referencyjny postępowaninadany przez Zamawiającego: PKS.1.2021

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą".

ZIPOgłoszenie o zamówieniu BZP.zip (74,06KB)
PDFSIWZ.pdf (10,46MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (55,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc (82,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc (117,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.doc (54,00KB)
PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf (300,27KB)
DOCZałącznik nr 7 - Wykaz osób.doc (41,50KB)
PDFZałącznik nr 8 - Przedmiat robót.pdf (1,86MB)