Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na zakup autobusu PKS.1.2018

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.

Niedyszyna 40, 97- 400 Bełchatów

Adres do korespondencji:

ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów

woj. łódzkie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NlŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDA NYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE DOSTAW p.n.:

 

 zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego 

 

Nr referencyjny postępowaninadany przez Zamawiającego: PKS.1.2018

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r„ poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą".

PDFOgłoszenie nr 550093-N-2018.pdf (231,69KB) PDFSIWZ.pdf (10,46MB)
DOCZalacznik_Nr_1do_SIWZ_oferta.doc (55,00KB)
DOCZalacznik_Nr_2 _do_SIWZ.doc (48,50KB)
DOCZalacznik_nr_3 _do_SIWZ.doc (46,50KB)
DOCZalacznik_nr_4 _do_SIWZ.doc (33,00KB)
DOCZalacznik_Nr_5_do_SIWZ_Umowa.doc (80,50KB)
DOCZalacznik_nr_6_do_SIWZ_załącznik_1_do_umowy.doc (31,00KB)
DOCZalacznik_nr_7_do_SIWZ_załącznik_2_do_umowy.doc (29,50KB)