Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze PKS.1.2017

Bełchatów, dnia 13.03.2017 r.

PKS.1.2017

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 35756 - 2017 z dnia 02.03.2017 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.pks.belchatow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawy p.n:

Zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę –

TRANSPORT OSOBOWY

ADAM ZASĘPA

Wadlew 90A

97-403 Drużbice

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to jedyna oferta która wpłynęła w niniejszym postępowaniu.

PDFinformacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty PKS.1.2017.pdf (514,82KB)