Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o wyborze PKS.1.2017

Bełchatów, dnia 13.03.2017 r.

PKS.1.2017

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 35756 - 2017 z dnia 02.03.2017 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.pks.belchatow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawy p.n:

Zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę –

TRANSPORT OSOBOWY

ADAM ZASĘPA

Wadlew 90A

97-403 Drużbice

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to jedyna oferta która wpłynęła w niniejszym postępowaniu.

PDFinformacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty PKS.1.2017.pdf
 

 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 13-03-2017 14:48
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 13-03-2017 14:50
 • Podmiot udostępniający: PKS w Bełchatowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 13-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 244
 • Link do strony: http://bip.pks.belchatow.pl/33/44/informacja-o-wyborze-pks12017.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 13-03-2017 14:48
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 13-03-2017 14:50
 • Podmiot udostępniający: PKS w Bełchatowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 13-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 244
 • Link do strony: http://bip.pks.belchatow.pl/33/44/informacja-o-wyborze-pks12017.html
 • Data publikacji: 13-03-2017 14:48 przez: Administrator Strony
 • Data modyfikacji: 13-03-2017 14:50 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: PKS w Bełchatowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 13-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 244
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-03-2017, godz. 14:50:00
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  13-03-2017, godz. 14:49:17
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  13-03-2017, godz. 14:48:40
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

PKS w Bełchatowie
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 2

 

tel.: 44 633 37 27 lub 44 633 35 81
fax: 44 633 46 55
e-mail: sekretariat@pks.belchatow.pl