Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na zakup autobusu

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2 97- 400 Bełchatów

woj. łódzkie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NlŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDA NYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE DOSTAW p.n.:

 

zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

 

Nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: PKS.1.2017

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r„ poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą".

PDFSpacyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf (10,53MB)

DOCZalacznik_nr_1_do_umowy.doc (26,50KB)
DOCZalacznik_Nr_1do_SIWZ_oferta.doc (56,50KB)
DOCZalacznik_Nr_2_do_SIWZ.doc (42,50KB)
DOCZalacznik_Nr_3_do_SIWZ.doc (50,00KB)
DOCZalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc (49,00KB)
DOCZalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc (34,00KB)
DOCZalacznik_Nr_6_do_SIWZ_Umowa.doc (78,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do umowy.doc (29,50KB)