Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Przetarg na zakup autobusu

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2 97- 400 Bełchatów

woj. łódzkie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NlŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDA NYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE DOSTAW p.n.:

 

zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

 

Nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: PKS.1.2017

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r„ poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą".

PDFSpacyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

DOCZalacznik_nr_1_do_umowy.doc
DOCZalacznik_Nr_1do_SIWZ_oferta.doc
DOCZalacznik_Nr_2_do_SIWZ.doc
DOCZalacznik_Nr_3_do_SIWZ.doc
DOCZalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc
DOCZalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc
DOCZalacznik_Nr_6_do_SIWZ_Umowa.doc
DOCZałącznik nr 2 do umowy.doc
 

 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 02-03-2017 14:22
 • Podmiot udostępniający: PKS w Bełchatowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 02-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 396
 • Link do strony: http://bip.pks.belchatow.pl/32/43/przetarg-na-zakup-autobusu.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 02-03-2017 14:22
 • Podmiot udostępniający: PKS w Bełchatowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 02-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 396
 • Link do strony: http://bip.pks.belchatow.pl/32/43/przetarg-na-zakup-autobusu.html
 • Data publikacji: 02-03-2017 14:22 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: PKS w Bełchatowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 02-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 396
Dane adresowe:

PKS w Bełchatowie
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 2

 

tel.: 44 633 37 27 lub 44 633 35 81
fax: 44 633 46 55
e-mail: sekretariat@pks.belchatow.pl