Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (49.31.Z)
 2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
 3. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
 4. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
 5. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
 6. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
 7. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
 8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
 9. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
 10. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z)
 11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
 12. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
 13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
 14. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
 15. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
 16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 17. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 18. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
 19. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
 20. Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z)
 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)
 23. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
 24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
 25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
 26. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
 27. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
 28. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
 29. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
 30. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
 31. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
 32. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)
 33. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
 34. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z)
 35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)
 36. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)
 37. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)
 38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z)
 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)
 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)
 41. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)
 42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
 43. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)
 44. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z)
 45. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)
 46. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)
 47. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)
 48. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z)
 49. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z)
 50. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)
 51. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
 52. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
 53. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z)
 54. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
 55. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
 56. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
 57. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
 58. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
 59. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
 60. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 61. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)
 62. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
 63. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
 64. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
 65. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)
 66. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)
 67. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
 68. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
 69. Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B)
 70. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
 71. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
 72. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
 73. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
 74. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
 75. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 76. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 77. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
 78. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
 79. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
 80. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
 81. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
 82. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z)
 83. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
 84. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
 85. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
 86. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)
 87. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
 88. Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
 89. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
 90. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)
 91. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)
 92. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
 93. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
 94. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 95. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 96. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 97. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)